پاورقی

ما در گروه تخصصی ساینس‌آرت تیمی حرفه‌ای در زمینه‌ی طراحی هستیم و آماده‌ایم در مصورسازی مفاهیم و دستاوردهای علمی شما در قالب طرح‌های گرافیکی جهت ارائه به کنفرانس‌ها، مجلات و ژورنال‌های بین‌المللی نهایت همکاری را با شما محققین گرامی داشته‌باشیم.

هدف اصلی ما در گروه تخصصی ساینس آرت ثبت تجربه‌ای دلنشین و به‌یادماندنی در مصورسازی دستاوردهای علمی شماست.

ساینس آرت